Centrometal BioTec-C (25 / 35 / 45 kW)

Čelični toplovodni kotlovi BioTec-C nazivnog toplinskog učina od 25 do 45 kW predviđeni su za loženje drvom. Namijenjeni su grijanju od najmanjih pa do objekata srednjih veličina. Principom pirolize gorivo temeljito izgara. Prostrano ložište omogućuje loženje gorivom dužine do 550 mm. Vrijeme trajanja jednog punjenja iznosi najmanje 4 sata kod nazivnog toplinskog učina s mogućnošću produženja na cijeli dan ukoliko je potreba za grijanjem smanjena.

Pošaljite upit

    Opis

    Kotao ima mogućnost održavanja žara do 8 sati te je nepotrebno u tom roku provoditi proces potpale ako se želi nastaviti s loženjem. Radom kotla upravlja tvornički ugrađena regulacija pomoću osjetnika kotla i osjetnika temperature dimnih plinova te promjenom broja okretaja potlačnog ventilatora na izlazu dimnih plinova iz kotla. Kotao se ugrađuje na instalaciju centralnog grijanja posredno preko troputnog termostatskog ventila ili 3putnog miješajućeg ventila sa elektromotornim pogonom i akumulacijskog spremnika CAS.

    Kotao je ispitan i certificiran po normi EN 303-5:2012 te zadovoljava klasu 5. Proizveden je u skladu s normom ISO 9001 i ISO 14001 te zadovoljava zahtjeve za EKO dizajn (uredba komisije (EU) 2015/1189).