Centrometal BioTec Plus (25/29/31/35/45 kW)

Čelični toplovodni BioTec Plus je kotao sa dva ložišta namijenjen je za loženje drvenim peletima i cjepanicama. U pelet-ložište je tvornički ugrađen plamenik za loženje drvenim peletima sa funkcijom automatskog čišćenja rešetke i potpale peleta, a u drugom ložištu cjepanice izgaraju principom pirolize.

Pošaljite upit

    Opis

    Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija pomoću lambda sonde i modulacijskog potlačnog ventilatora optimizra izgaranje u oba ložišta čime podiže efikasnost kotla. Spremnik peleta je sastavni dio kotla na koji je moguća ugradnja sustava za automatsku vakuum dobavu peleta.

    Uz kotao je obavezna ugradnja akumulacijskog spremnika grijanja (CAS). Kotlovsku regulaciju moguće je proširiti modulom CM2K-B (vođenje 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi, max.4xCM2K), modulom za dojavu grešaka i paljenje/gašenje kotla CMGSM.