Plinski protočni grijač vode turboMAG

Protočni bojleri turboMAG rade neovisno od zraka u prostoru u kojemu se nalaze, zahvaljujući komori s podtlakom te ventilatoru putem kojega se prisilno odvode dimni plinovi te se vrši usis zraka za izgaranje plina. Za rad uređaja neophodno je osigurati priključak na električnu mrežu (220V/50Hz) te predvidjeti odgovarajući zrako/dimovodni sustav sukladno uvjetima instalacije.

turboMAG protočni bojler predstavlja kombinaciju vrhunskog dizajna sa jednostavnim korisničkim sučeljem te visokom efikasnošću u pripremi potrošne tople vode. Kompaktne dimenzije uređaja sa zaslonom koji je osjetljiv na dodir te integriranim funkcijskim ikonama, omogućiti će jednostavno rukovanje te podešavanje uređaja (uključivanje/isključivanje, odabir temperature vode, mod rada i sl.). U slučaju bilo kakve smetnje, korisnik će biti odmah obaviješten putem dijagnostičkog moda.

U ponudi su tri modela po pitanju učinka: 12, 15 te 17 litara tople vode u minuti koji će osigurati odgovarajući komfor tople vode na izljevnom mjestu. Dodatno, uređaj posjeduje odabir odgovarajućeg moda rada ovisno o tome da li je riječ o tuširanju ili o punjenju kade. Ukoliko je riječ o punjenju kade, korisnik će odabrati željenu temperaturu te količinu vode te će zvučnim signalom biti obaviješten kada je zadatak obavljen.

Pošaljite upit

  Opis

  MAG 125/1-5 RT MAG 155/1-5 RT MAG 175/1-5 RT
  Općenito
  Maks. toplinsko opterećenje 23,3 kW 29,1 kW 33 kW
  Razred energetske učinkovitosti na PTV (A+ do F) A A A
  Visina 580 mm 580 mm 580 mm
  Širina 350 mm 350 mm 350 mm
  Dubina 190 mm 190 mm 190 mm
  Težina 15 kg 17 kg 19 kg
  Vrsta plina Zemni plin / ukapljeni (G31) Zemni plin / ukapljeni (G31) Zemni plin / ukapljeni (G31)
  Odvod dimnih plinova 60/100, 80/125, 80/80 60/100, 80/125, 80/80 60/100, 80/125, 80/80
  Topla voda
  Količina tople vode ( ΔT 25 K) 12 lit./min. 15 lit./min. 17 lit./min.
  Količina tople vode ( ΔT 35 K) 8,6 lit./min. 10,7 lit./min. 12,1 lit./min.
  Količina tople vode ( ΔT 55 K) 6 lit./min. 7,5 lit./min. 8,5 lit./min.